داستان نیک و نیکو

داستان نیک و نیکو از سال 90 و با شروع زنبورداری آغاز شد.

که چالش های بسیاری همراه بود و بعد از 5 سال تیم نیک و نیکو موفق به تاسیس اولین شعبه در شهرستان کازرون شد.

و شروع به فروش انواع عسل های طبیعی و ارگانیک همچنین تجهیزات زنبورداری کرد و طولی نکشید که به یکی از فروشگاه های موفق کشور تبدیل شد.

که در سال های 96 تا کنون به اکثر نقاط کشور و همچنین به کشور های همسایه نیز محصول ارسال دارد.

و در سال 99 شعبه 2 نیک و نیکو در شهر شیراز تاسیس نمود که مشغول به فروش تخصصی عسل های طبیعی و محصولات ازگانیک نمود.

و این داستان همچنان ادامه دارد…